Mann-Whitney U Testi: İki Bağımsız Örneklemin Karşılaştırılması

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Mann-Whitney U Testi: İki Bağımsız Örneklemin Karşılaştırılması

Mann-Whitney U testi, iki bağımsız örneklemin karşılaştırılması için kullanılan bir parametrik olmayan istatistiksel testtir. Bu test, gruplar arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını analiz etmek için kullanılır. Mann-Whitney U testi, verilerin sıralı veya ordinal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu makalede, Mann-Whitney U testinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve sonuçların nasıl yorumlandığını açıklayacağız.

Mann-Whitney U Testinin Uygulanması

Mann-Whitney U testi, iki bağımsız örneklemin karşılaştırılması için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. İşte Mann-Whitney U testinin uygulanması adımları:

  1. Hipotezlerin belirlenmesi: İlk adım, test edilecek hipotezlerin belirlenmesidir. Araştırma sorusu veya çalışmanın amacına bağlı olarak, “İki örneklem arasında medyan farkı vardır” şeklinde bir alternatif hipotez ve “İki örneklem arasında medyan farkı yoktur” şeklinde bir boş hipotez formüle edilir.
  2. Verilerin toplanması: İki bağımsız örnekleme ait veriler toplanır. Bu örneklemler genellikle farklı grupları veya koşulları temsil eder.
  3. Sıraların belirlenmesi: Her bir örnekleme ait verilerin sıraları belirlenir. Bu, verilerin sıralama veya ordinal ölçek türünde olduğu durumları yansıtır.
  4. U istatistiğinin hesaplanması: Sıralar üzerinden U istatistiği hesaplanır. U istatistiği, iki örneklemin medyan farkını ifade eder. Mann-Whitney U testi, U istatistiğini hesaplamak için özel bir formül kullanır.
  5. Kritik değerin belirlenmesi: Testin istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek için bir kritik değer belirlenmelidir. Bu değer, belirlenen anlamlılık düzeyine (genellikle p < 0.05 olarak kabul edilir) göre belirlenir.
  6. P değerinin hesaplanması: U istatistiği kullanılarak p değeri hesaplanır. P değeri, iki örneklemin medyan farkının tesadüfi olarak meydana gelme olasılığını gösterir. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse, alternatif hipotez kabul edilir ve medyan farkı istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.
  7. Sonuçların yorumlanması: P değeri ve anlamlılık düzeyi değerlendirilerek hipotezler yorumlanır. Eğer p değeri anlamlılık düzeyinden küçükse, alternatif hipotez kabul edilir ve iki örneklemin medyan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır.

Örnek

Örneğin, iki farklı ilacın aynı hastalığın tedavisinde etkili olup olmadığını değerlendiren bir araştırma düşünelim. Bir grup hastaya A ilacı verilirken diğer gruba B ilacı verilir. Her bir grup üzerinde belirli bir ölçüm yapılır ve bu ölçümler sıralanır. Mann-Whitney U testi uygulanarak iki örneklemin medyan farkı istatistiksel olarak değerlendirilir. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse, iki ilaç arasındaki medyan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır.

Mann-Whitney U testi, iki bağımsız örneklemin karşılaştırılmasında kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Bu makalede, testin nasıl uygulandığını ve sonuçların nasıl yorumlandığını açıkladık. Mann-Whitney U testi, verilerin sıralı veya ordinal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Doğru bir şekilde kullanıldığında, Mann-Whitney U testi araştırmacılara bağımsız iki örneklem arasındaki medyan farkını objektif bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara