Mann-Whitney U Testi Örnekleri

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Mann-Whitney U Testi Örnekleri

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklemin karşılaştırılması için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Bu test, gruplar arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını analiz etmek için kullanılır. Mann-Whitney U testi, verilerin sıralı veya ordinal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu makalede, Mann-Whitney U testi örneklerini ve testin nasıl uygulandığını açıklayacağız.

Örnek 1

İki tedavi yönteminin etkisi Bir araştırmada, iki farklı tedavi yönteminin aynı hastalık üzerindeki etkisini değerlendirmek istiyoruz. Örnekleme A yöntemi uygulandığı bir grup hastadan oluşurken, örnekleme B yöntemi uygulandığı bir başka grup hastadan oluşur. Her bir grupta belirli bir ölçüm yapılır. Mann-Whitney U testi, bu iki örneklem arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.

Örnek 2

İki ürünün müşteri memnuniyeti Bir müşteri memnuniyeti anketi, iki farklı ürünün müşteriler tarafından nasıl değerlendirildiğini belirlemek istiyoruz. Örnekleme A’da ürün A’ya ait yanıtlar yer alırken, örnekleme B’de ürün B’ye ait yanıtlar yer alır. Her bir örneklemden elde edilen skorlar sıralanır ve Mann-Whitney U testi kullanılarak iki ürün arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı değerlendirilir.

Örnek 3

Eğitim yöntemlerinin etkisi Bir eğitim programında farklı yöntemlerin etkisini değerlendirmek istiyoruz. Örnekleme A’da Yöntem A uygulanan katılımcılar yer alırken, örnekleme B’de Yöntem B uygulanan katılımcılar yer alır. Her bir örneklemden elde edilen performans skorları sıralanır ve Mann-Whitney U testi kullanılarak iki yöntem arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı değerlendirilir.

Uygulama İpuçları

  • Verilerin sıralama veya ordinal ölçek türünde olduğundan emin olun.
  • Veri setlerinin bağımsız olduğundan ve farklı grupları veya koşulları temsil ettiğinden emin olun.
  • Mann-Whitney U testi için gerekli istatistiksel varsayımları değerlendirin.
  • U istatistiğini ve p değerini doğru bir şekilde hesaplayın.
  • Sonuçları istatistiksel olarak anlamlı olan veya olmayan şekilde yorumlayın.

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklemin karşılaştırılması için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Bu makalede, Mann-Whitney U testi örneklerini ve testin nasıl uygulandığını açıkladık. Mann-Whitney U testi, verilerin sıralı veya ordinal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Doğru bir şekilde kullanıldığında, Mann-Whitney U testi araştırmacılara bağımsız iki örneklem arasındaki medyan farkını objektif bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar.

Analiz

Analiz

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara