Mann-Whitney U Testi Hesaplama

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Mann-Whitney U Testi Hesaplama

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklem arasındaki farkın değerlendirilmesi için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Bu test, iki örneklem arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını analiz etmek

için kullanılır. Mann-Whitney U testi, verilerin sıralı veya ordinal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu makalede, Mann-Whitney U testinin nasıl hesaplandığını ve yorumlandığını açıklayacağız.

Mann-Whitney U Testinin Hesaplanması

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklem arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. İşte Mann-Whitney U testinin hesaplanması adımları:

  1. Hipotezlerin belirlenmesi: İlk adım, test edilecek hipotezlerin belirlenmesidir. Araştırma sorusu veya çalışmanın amacına bağlı olarak, “İki grup arasında medyan farkı vardır” şeklinde bir alternatif hipotez ve “İki grup arasında medyan farkı yoktur” şeklinde bir boş hipotez formüle edilir.
  2. Verilerin toplanması: Bağımsız iki örneklem için veriler toplanır. Bu örneklem grupları genellikle farklı tedavilere veya koşullara maruz kalan farklı bireyleri veya öğeleri temsil eder.
  3. Sıraların belirlenmesi: Her bir örneklem için verilerin sıraları belirlenir. Bu, verilerin sıralama veya ordinal ölçek türünde olduğu durumları yansıtır.
  4. U istatistiğinin hesaplanması: Sıralar üzerinden U istatistiği hesaplanır. Bu istatistik, iki grup arasındaki medyan farkını ifade eder. Mann-Whitney U testi, U istatistiği hesaplamak için özel bir formül kullanır.
  5. Kritik değerin belirlenmesi: Testin istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek için bir kritik değer belirlenmelidir. Bu değer, belirlenen anlamlılık düzeyine (genellikle p < 0.05 olarak kabul edilir) göre belirlenir.
  6. P değerinin hesaplanması: U istatistiği kullanılarak p değeri hesaplanır. P değeri, iki grup arasındaki medyan farkının tesadüfi olarak meydana gelme olasılığını gösterir. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse, alternatif hipotez kabul edilir ve medyan farkı istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.
  7. Sonuçların yorumlanması: P değeri ve anlamlılık düzeyi değerlendirilerek hipotezler yorumlanır. Eğer p değeri anlamlılık düzeyinden küçükse, alternatif hipotez kabul edilir ve iki grup arasındaki medyan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır.

Örnek

Örnek olarak, bir ilacın iki farklı tedavi yöntemi altında test edildiği bir klinik çalışma düşünelim. Bir grup hastaya A yöntemi uygulanırken diğer gruba B yöntemi uygulanır. Her iki grup üzerinde belirli bir ölçüm yapılır ve bu ölçümler sıralanır. Mann-Whitney U testi uygulanarak gruplar arasındaki medyan farkı istatistiksel olarak değerlendirilir. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse, gruplar arasındaki medyan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır.

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklem arasındaki medyan farkının değerlendirilmesinde kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Bu makalede, testin nasıl hesaplandığını ve yorumlandığını açıkladık. Mann-Whitney U testi, verilerin sıralı veya ordinal olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Doğru bir şekilde kullanıldığında, Mann-Whitney U testi araştırmacılara bağımsız iki örneklem arasındaki farkı objektif bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara