Friedman Testi Ne İçin Kullanılır?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Friedman Testi Ne İçin Kullanılır?

Friedman testi, farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıkları analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, bağımsız ve eşleştirilmiş örneklemler için kullanılan bir non-parametrik testtir. Friedman testi, veri setinin sıralı olduğu durumlarda kullanılır ve parametrik olmayan bir alternatif olarak kabul edilir.

Testin Hipotezleri

Friedman testi için iki temel hipotez kullanılır:

 • H0 (Null Hipotez): Farklı koşullar veya zaman noktaları arasında herhangi bir farklılık yoktur. Bu hipotez, veri setinin farklı koşullar veya zaman noktaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini öne sürer.
 • H1 (Alternative Hipotez): Farklı koşullar veya zaman noktaları arasında en az bir farklılık vardır. Bu hipotez, veri setinin en az bir koşul veya zaman noktasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu öne sürer.

Kullanım Alanları

Friedman testi, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Örneğin:

 1. Tıp: Bir ilacın farklı dozlarının hastalar üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılır.
 2. Psikoloji: Farklı terapilerin veya müdahalelerin etkilerini karşılaştırmak için kullanılır.
 3. Eğitim: Farklı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına etkisini değerlendirmek için kullanılır.
 4. Pazarlama: Farklı reklam stratejilerinin tüketici tercihleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılır.
 5. Çevre Bilimleri: Farklı çevresel koşulların ekosistem üzerindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılır.

Testin Hesaplanması

Friedman testi, sıralı verilerin farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıklarını değerlendirmek için kullanılır. Testin hesaplanması aşağıdaki adımları içerir:

 1. Verilerin sıralanması: Her bir gözlem birimi için verilerinizi sıralayın.
 2. Sıralı değerlerin hesaplanması: Her bir gözlem birimi için sıralı değerleri hesaplayın.
 3. Toplam sıralı değerlerin hesaplanması: Her bir koşul veya zaman noktası için sıralı değerlerin toplamını hesaplayın.
 4. Test istatistiğinin hesaplanması: Friedman test istatistiği, sıralı değerlerin varyansının bir ölçüsüdür. Hesaplanan test istatistiği, Friedman testi tablosundaki kritik değerlerle karşılaştırılır.

Sonuçların Yorumlanması

Friedman testi sonucunda elde edilen test istatistiği ve p değeri sonuçları yorumlamak için kullanılır. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse (genellikle alfa = 0.05), H0 hipotezi reddedilir ve en az bir koşul veya zaman noktasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir.

Friedman testi, farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Testin hesaplanması, verilerin sıralanması ve test istatistiğinin hesaplanması adımlarını içerir. Test sonuçları, p değeri ve hipotez testi ile yorumlanır. Bu test, sıralı verilerin analizinde parametrik olmayan bir alternatif sunar.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara