Friedman Testi Nasıl Yapılır?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Friedman Testi Nasıl Yapılır?

Friedman testi, farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıkları analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, bağımsız ve eşleştirilmiş örneklemler için kullanılan bir non-parametrik testtir. Friedman testi, veri setinin sıralı olduğu durumlarda kullanılır ve parametrik olmayan bir alternatif olarak kullanılabilir.

Adım 1: Veri Toplama

İlk adımda, farklı koşullar veya zaman noktaları altında elde edilen verilerinizi toplamanız gerekir. Örneğin, bir ürünün farklı reklam stratejileri altında tüketici tercihlerini değerlendirmek istiyorsanız, her bir reklam stratejisi için tüketici tercihlerini ölçen sıralı verilere ihtiyacınız olacaktır.

Adım 2: Verileri Sıralama

Elde ettiğiniz verileri sıralamanız gerekmektedir. Her bir koşul veya zaman noktası için gözlemlerinizi sıralayın. Sıralama işlemi, verilerinize dayalı olarak yapılır. Aynı sıralama yöntemi tüm koşullar veya zaman noktaları için uygulanmalıdır.

Adım 3: Sıralı Verilerin Hesaplanması

Sıralı verileri kullanarak, her bir gözlem birimi için sıralı değerleri kaydedin. Bu değerler, her bir gözlem biriminin farklı koşullar veya zaman noktaları altında elde edilen sıralı değerleridir. Her bir gözlem birimi için sıralı değerleri ayrı bir tabloya kaydedin.

Adım 4: Friedman Testi Hesaplaması

Friedman testi, sıralı verilerin farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıklarını değerlendirir. Test istatistiği, sıralı verilerin varyansının bir ölçüsüdür. Friedman testi için hesaplama adımları şunlardır:

  • Her bir gözlem birimi için sıralı değerlerin toplamını hesaplayın.
  • Her bir koşul veya zaman noktası için sıralı değerlerin toplamını hesaplayın.
  • Her bir gözlem birimi için koşul veya zaman noktası sırasındaki sıralı değerlerin karelerinin toplamını hesaplayın.
  • Hesaplanan değerleri kullanarak Friedman test istatistiğini hesaplayın:
    • Friedman test istatistiği = (12 * N * R) / (K * (K + 1)) – 3 * (R + 1) Burada, N gözlem birimlerinin sayısını, R koşul veya zaman noktası sayısını ve K sıralı değerlerin sayısını temsil eder.

Adım 5: Test İstatistiği Karşılaştırması

Hesaplanan Friedman test istatistiğini, serbestlik derecesine (df) bağlı olarak bir Friedman testi tablosuyla karşılaştırın. Tablodan elde edilen kritik değeri bulun ve test istatistiğinizle karşılaştırın.

Adım 6: P Değerinin Hesaplanması

Friedman testi sonucunda elde edilen test istatistiğine karşılık gelen p değerini hesaplayın. Bu, test istatistiğinizin tablodaki kritik değerden büyük veya küçük olma olasılığını ifade eder. P değerini bulmak için, test istatistiğinizi F dağılımının kümülatif dağılım fonksiyonuna (CDF) yerleştirin.

Sonuçların Yorumlanması

Friedman testi sonucunda elde edilen test istatistiği ve p değeri sonuçları yorumlamak için kullanılır. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse (genellikle alfa = 0.05), H0 hipotezi reddedilir ve en az bir koşul veya zaman noktasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir.

Friedman testi, farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Testin hesaplanması, verilerin sıralanması ve Friedman test istatistiğinin hesaplanması adımlarını içerir. Sonuçları yorumlamak için test istatistiği ve p değeri dikkate alınır. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse, en az bir koşul veya zaman noktasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara