Friedman Testi Örnek

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Friedman Testi Örnek

Friedman testi, farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıkları analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, bağımsız ve eşleştirilmiş örneklemler için kullanılan bir non-parametrik testtir. İlaçların etkilerini karşılaştırmak gibi durumlarda Friedman testi kullanılabilir. Aşağıda bir örnek üzerinden Friedman testini anlatalım.

Örnek Senaryo

Bir araştırmacı, üç farklı ilacın aynı hastalık üzerindeki etkisini değerlendirmek istemektedir. Araştırmacı, 10 hastanın hastalık semptomlarını ölçmek için 3 farklı zaman noktasında (başlangıçta, 1 hafta sonra ve 2 hafta sonra) ilaçları uygular. Hastalar, her bir ilacı her zaman noktasında alırlar ve semptomlarını bir ölçek üzerinde puanlarlar. Aşağıda, elde edilen verileri gösteren bir tablo bulunmaktadır.

Tablo 1: İlaçların Semptom Skorları

Zaman 1 Zaman 2 Zaman 3

İlaç 1 7 4 5

İlaç 2 6 6 7

İlaç 3 3 2 4

Adım 1: Verilerin Hesaplanması

Verileri kullanarak her bir hastanın ilaçlara verdikleri puanları toplayın. Bu durumda, her bir hastanın ilaç 1 için puanları 7, 4 ve 5; ilaç 2 için puanları 6, 6 ve 7; ilaç 3 için puanları ise 3, 2 ve 4 olarak hesaplanır.

Adım 2: Sıralı Verilerin Hesaplanması

Hastaların ilaçlara verdikleri puanları sıralayın. Aynı puanlar için ortalamayı alın. Örneğin, ilaç 1 için hastaların puanları 4, 5 ve 7 şeklinde sıralanır. İlaç 2 ve ilaç 3 için de benzer şekilde sıralama yapılır.

Adım 3: Friedman Testi Hesaplaması

Hesaplanan sıralı değerler kullanılarak Friedman testi hesaplanır. Test istatistiği, sıralı değerlerin varyansına dayanır ve aşağıdaki formülle hesaplanır:

Friedman test istatistiği = [12 * (N^2 – 1)] / (N * k * (k + 1)) * [Σ(R_j^2) – (k * (k + 1)^2 / 4)]

Burada, N hastaların sayısını, k ilaç sayısını, R_j ise her bir ilacın sıralı toplamlarını temsil eder.

Adım 4: Test İstatistiği Karşılaştırması ve Sonuçların Yorumlanması

Hesaplanan Friedman test istatistiğini, serbestlik derecesine (df) bağlı olarak bir Friedman testi tablosuyla karşılaştırın. Tablodan elde edilen kritik değeri bulun ve test istatistiğinizle karşılaştırın. Eğer test istatistiğiniz kritik değerden büyükse, H0 hipotezi reddedilmez ve ilaçlar arasında anlamlı bir fark olduğu söylenemez. Eğer test istatistiğiniz kritik değerden küçükse, H0 hipotezi reddedilir ve ilaçlar arasında anlamlı bir fark olduğu söylenebilir.

Friedman testi, farklı koşullar veya zaman noktaları arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bir örnekleme dayanarak, testin nasıl uygulanacağı ve sonuçların nasıl yorumlanacağı açıklandı. Friedman testi, non-parametrik bir test olduğu için verilerin sıralı olduğu durumlarda kullanılabilir.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara