SPSS Normallik Testi Yorumlama

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

SPSS Normallik Testi Yorumlama

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), istatistiksel analizler yaparken sıklıkla kullanılan bir yazılım programıdır. Bu makalede, SPSS kullanarak yapılan normallik testinin yorumlanması ve veri setinin normal dağılıma uygunluğunun değerlendirilmesi hakkında bilgi vereceğiz.

SPSS Normallik Testleri

SPSS, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için çeşitli testler sunar. En yaygın kullanılan testler arasında Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, ve Anderson-Darling testleri bulunur. Bu testler, veri setinin normal dağılıma ne kadar uyduğunu ölçer ve hipotezler üzerinde değerlendirme yapar.

Normallik Testi Sonuçları

SPSS normallik testlerinden elde edilen sonuçlar genellikle istatistiksel tablolar ve grafikler olarak sunulur. Bu sonuçlar, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır. Önemli olan bazı istatistiksel değerler şunlardır:

  • Test İstatistiği (Test Statistic): Normallik testi için kullanılan test istatistiği değeri, veri setinin normal dağılıma ne kadar uyduğunu ölçer. Genellikle istatistiksel tablolarda ve çıktılarda bu değer yer alır.
  • p Değeri (p-value): Normallik testinin en önemli sonuçlarından biri p değeridir. Bu değer, veri setinin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden (genellikle α=0.05 veya α=0.01) küçükse, veri seti normal dağılıma uygun değildir. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden büyükse, veri seti normal dağılıma uygun kabul edilir.

Yorumlama Örnekleri

  1. Shapiro-Wilk testi sonucunda elde edilen p değeri 0.028 olarak bulundu. Belirlenen anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak belirlendiğinde, p değeri eşik değerinden küçüktür (p < α). Bu durumda, veri seti normal dağılıma uygun değildir.
  2. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda elde edilen p değeri 0.092 olarak bulundu. Belirlenen anlamlılık düzeyi α=0.01 olarak belirlendiğinde, p değeri eşik değerinden büyüktür (p > α). Bu durumda, veri seti normal dağılıma uygun kabul edilir.

SPSS kullanarak yapılan normallik testleri, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için önemli bir araçtır. Test sonuçlarında yer alan test istatistiği ve p değeri, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu belirlemek için kullanılır. Yorumlamada, belirlenen anlamlılık düzeyine göre p değeri eşik değerleriyle karşılaştırılır. Bu testler, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirerek istatistiksel analizlerin doğru şekilde yapılmasına yardımcı olur.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara