Shapiro-Wilk Testi Yorumlama

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Shapiro-Wilk Testi Yorumlama

Shapiro-Wilk testi, veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, normal dağılım varsayımının sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bu makalede, Shapiro-Wilk testinin ne olduğunu ve nasıl yorumlandığını anlatacağız.

Shapiro-Wilk Testi Nedir?

Shapiro-Wilk testi, bir veri setinin normal dağılıma uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Test istatistiği, veri setinin normal dağılıma ne kadar uyduğunu ölçer. Testin hipotezleri şu şekildedir:

  • H0: Veri seti normal dağılıma uymaktadır.
  • H1: Veri seti normal dağılıma uymamaktadır.

Shapiro-Wilk Testi Yorumlama

Shapiro-Wilk testi sonucunda elde edilen p değeri, normal dağılımın sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek için kullanılır. P değeri, bir eşik değeri (genellikle 0.05 veya 0.01) ile karşılaştırılır ve hipotezler değerlendirilir.

  • Eğer p değeri, belirlenen eşik değerinden büyükse (p > α), H0 hipotezi kabul edilir ve veri seti normal dağılıma uygun kabul edilir.
  • Eğer p değeri, belirlenen eşik değerinden küçükse (p < α), H0 hipotezi reddedilir ve veri seti normal dağılıma uygun değildir.

Yorumlama Örnekleri

  1. Shapiro-Wilk testi sonucunda elde edilen p değeri 0.042 olarak bulundu. Belirlenen anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak belirlendiğinde, p değeri eşik değerinden küçüktür (p < α). Bu durumda, H0 hipotezi reddedilir ve veri seti normal dağılıma uygun değildir.
  2. Shapiro-Wilk testi sonucunda elde edilen p değeri 0.162 olarak bulundu. Belirlenen anlamlılık düzeyi α=0.01 olarak belirlendiğinde, p değeri eşik değerinden büyüktür (p > α). Bu durumda, H0 hipotezi kabul edilir ve veri seti normal dağılıma uygun kabul edilir.

Shapiro-Wilk testi, bir veri setinin normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Test sonucunda elde edilen p değeri, normal dağılımın sağlanıp sağlanmadığını belirlemek için kullanılır. P değeri belirlenen anlamlılık düzeyi ile karşılaştırılarak hipotezler değerlendirilir. Bu test, normal dağılım varsayımının sağlanmasının önemli olduğu istatistiksel analizlerde kullanılmaktadır.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara