Wilcoxon Testi Nasıl Yapılır?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Wilcoxon Testi Nasıl Yapılır?

İstatistiksel analizlerde, iki ilişkili örneklem arasındaki farklılıkları değerlendirmek sıkça karşılaşılan bir durumdur. Wilcoxon Testi, parametrik olmayan bir istatistiksel testtir ve iki ilişkili örneklem arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılır. Bu makalede, Wilcoxon Testi’nin nasıl yapılacağını adım adım açıklayacağız.

  1. Hipotezlerin Belirlenmesi: İlk adım, null ve alternatif hipotezlerin belirlenmesidir. Null hipotez (H0), “İki örneklem arasında fark yoktur” şeklinde formüle edilir. Alternatif hipotez (H1), “İki örneklem arasında anlamlı bir fark vardır” şeklinde olabilir.
  2. Verilerin Hazırlanması: İkinci adımda, karşılaştırma yapılacak iki ilişkili örneklem verisi hazırlanır. Her bir örneklemin boyutu aynı olmalıdır ve örneklem değerlerinin birbirine karşılık geldiği çiftler şeklinde düzenlenmelidir.
  3. Farkların Hesaplanması: Üçüncü adımda, her bir çift için farklar hesaplanır. İlk örneklemdeki değerden ikinci örneklemdeki değer çıkarılarak farklar bulunur. Bu farklar, yeni bir veri seti olarak elde edilir.
  4. Farkların Sıralanması: Dördüncü adımda, elde edilen farklar sıralanır. Pozitif ve negatif farklar ayrı ayrı sıralanır ve sıralanmış farklar veri seti olarak kullanılır.
  5. İşaretlerin Atanması: Beşinci adımda, her bir fark için bir işaret atanır. Pozitif farklar için “+” işareti, negatif farklar için “-” işareti kullanılır.
  6. İşaretli Sıraların Toplanması: Altıncı adımda, pozitif ve negatif işaretli sıraların toplamı hesaplanır. Bu toplamlar, pozitif ve negatif işaretler için ayrı ayrı bulunur.
  7. Test İstatistiğinin Hesaplanması: Yedinci adımda, test istatistiği hesaplanır. Test istatistiği, pozitif ve negatif işaretli sıraların toplamının daha küçük olanıdır. Test istatistiği, farklı işaretli sıraların toplamları arasındaki ilişkiyi gösterir.
  8. P-değerinin Hesaplanması ve Sonuçların Değerlendirilmesi: Sekizinci adımda, elde edilen test istatistiği kullanılarak p-değeri hesaplanır. P-değeri, null hipotezinin geçerli olduğunu kabul etme olasılığını temsil eder. Genellikle önceden belirlenmiş bir anlamlılık düzeyi (örneğin, 0.05) kullanılır. P-değeri, anlamlılık düzeyinden küçükse, null hipotezi reddederek iki örneklem arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna varılır. P-değeri anlamlılık düzeyinden büyükse, null hipotezi kabul edilir ve iki örneklem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılır.

Wilcoxon Testi, iki ilişkili örneklem arasındaki farklılıkları değerlendirmek için kullanılan bir parametrik olmayan istatistiksel testtir. Bu makalede, Wilcoxon Testi’nin nasıl yapılacağını adım adım açıkladık. Bu test, veriler normal dağılıma uymadığında veya örneklem büyüklüğü küçük olduğunda tercih edilen bir yöntemdir. Test istatistiği ve p-değeri kullanılarak elde edilen sonuçlar, iki örneklem arasındaki farklılıkları değerlendirmede rehberlik eder.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara