Tezde Sonuç ve Tartışma Nasıl Yazılır?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Tezde Sonuç ve Tartışma Nasıl Yazılır?

Tezde Sonuç ve Tartışma Bölümleri

Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü, araştırmanızın ana bulgularını ve elde ettiğiniz sonuçları özetler. Bu bölümde aşağıdaki unsurları ele almanız önemlidir:

 • Araştırmanızın ana hedeflerini hatırlatın ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirtin.
 • Elde ettiğiniz bulguları özetleyin ve önemli noktalara odaklanın.
 • Bulgularınızın literatürdeki mevcut bilgilerle nasıl uyumlu olduğunu veya farklılık gösterdiğini tartışın.
 • Araştırmanızın sınırlamalarını ve bu sınırlamaların sonuçlara etkisini değerlendirin.
 • Gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunun.

Tartışma Bölümü

Tartışma bölümü, bulgularınızı daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmek, yorumlamak ve literatürle ilişkilendirmek için kullanılır. İşte tartışma bölümünde dikkate almanız gereken bazı noktalar:

 • Bulgularınızı ayrıntılı bir şekilde analiz edin ve araştırma sorularınıza veya hipotezlerinize yanıt verip vermediğini değerlendirin.
 • Bulgularınızın teorik çerçevelerle ve mevcut literatürle nasıl ilişkili olduğunu tartışın.
 • Araştırmanızın önemini ve katkılarını vurgulayın. Yeni bilgiler, teorik açılımlar veya yöntemsel yaklaşımlar gibi katkılarınızı belirtin.
 • Bulgularınızın pratik uygulamalara veya politika yapımına nasıl katkıda bulunabileceğini değerlendirin.
 • Araştırmanızın sınırlamalarını kabul edin ve bu sınırlamaların sonuçlarınız üzerindeki etkisini tartışın.
 • Gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunun ve hangi alanlarda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtin.

Örnek Tez Sonuç ve Tartışma Bölümü

Sonuç: Bu çalışma, X konusundaki araştırmanın genel amacını ve araştırma sorularını ele aldı. Bulgularımız, X faktörünün Y üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Z değişkeninin X-Y ilişkisi üzerinde düzenleyici bir rol oynadığı bulunmuştur. Bu çalışma, X konusunda mevcut bilgileri zenginleştirirken, X faktörünün Y üzerindeki etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur.

Tartışma: Tartışma bölümünde, bulgularımızı daha ayrıntılı bir şekilde analiz ediyoruz. Bulgularımız, X faktörünün Y üzerindeki etkisini desteklemektedir. Ayrıca, Z değişkeninin X-Y ilişkisi üzerindeki etkisini de göstermiştir. Bulgularımız, mevcut literatürle uyumludur ve X konusunda yeni bir perspektif sunmaktadır.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara