Tek Grup t-testi Analiz Çıktısı

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Tek Grup t-testi, bir grup verinin ortalamasının belirli bir değerle karşılaştırılmasında kullanılan istatistiksel bir analiz yöntemidir. Bu test, bir grup gözlem değerinin, bir örneklem popülasyonunun ortalamasına eşit olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Bu analizde, genellikle tek bir grup üzerinde yapılan bir deney veya müdahale sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi amaçlanır. Örneğin, bir eğitim programının etkisini değerlendirmek için öncesinde ve sonrasında aynı grup üzerinde yapılan ölçümlerin karşılaştırılması gibi durumlarda Tek Grup t-testi kullanılabilir.

Test sonucunda, grup ortalaması ile karşılaştırılan değer arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına dair istatistiksel bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme, test istatistiği (t değeri) ve p değeri ile yapılır. P değeri, elde edilen farkın tesadüfi mi yoksa istatistiksel olarak anlamlı mı olduğunu gösterir. Eğer p değeri, belirlenen anlamlılık düzeyinden (genellikle 0.05) daha küçükse, fark anlamlı kabul edilir ve grup ortalaması ile karşılaştırılan değer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu söylenebilir.

Tek Grup t-testi analizi, araştırmalarda ve istatistiksel veri analizinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Araştırma hipotezi olan “H0= ortalama maaş $32.000’dır” ifadesi yanlışlanmış ve bu nedenle Ho hipotezi reddedilmiştir.

Kaynak: Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226, 103-118.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara