SPSS Uygulama – Tek Grup t-testi (One-sample t-test)

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Tek grup t-testi, incelediğimiz değişkenin belirli bir değerden anlamlı bir şekilde farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu testi SPSS programında uygulamak için, menüden sırasıyla “Analyze”, “Compare Means” ve “One Sample t-test” seçeneklerini seçmeliyiz. Bu adımların ardından, karşımıza çıkan diyalog kutusu ile test sürecini başlatırız.

“One Sample t-test” diyalog kutusunda, sol tarafta bulunan değişkenlerden test etmek istediğimiz değişkeni seçeriz ve sağ taraftaki “Test Variables” bölümüne taşırız. Ardından, bu değişken için belirlediğimiz test değerini “Test Value” kısmına girer ve “OK” butonuna basarak analizi başlatırız. Örneğin, burada maaş değişkeninin $32.000’a eşit olma iddiasını (hipotezini) test ediyoruz. Bu durumda, araştırmacı, analiz edilen örnek grubun ortalama yıllık maaşının $32.000 olduğunu iddia eden bir hipotezi test eder. SPSS, analiz sonuçlarını iki tablo halinde sunar. İlk tablo temel istatistiklere, ikinci tablo ise analiz sonuçlarına ait bilgileri içerir. Burada, ikinci tabloda yer alan ve t değeri (3.085) ile ilişkilendirilen anlamlılık seviyesine (Sig. 2-tailed) odaklanmalıyız. Yorum yaparken, bu değerin %5 anlamlılık düzeyi için kritik değer olan 0.05’ten büyük olup olmadığına bakarız. Değerlendirme kriterlerimiz aşağıdaki gibi olur.

Tek grup t-testinde, belirlenen anlamlılık düzeyine göre (%5 anlamlılık düzeyi için bir örnek olarak) Sig. (2-tailed) değeri aşağıdaki şekilde yorumlanır:

– Sig. (2-tailed) değeri 0.05’ten küçükse, öne sürülen hipotez istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde reddedilir. Bu, gözlemlenen verinin belirlenen hipotezden anlamlı bir şekilde farklı olduğunu gösterir.

– Sig. (2-tailed) değeri 0.05’ten büyük eşitse, belirlenen hipotez reddedilemez, yani kabul edilir. Bu durumda, gözlemlenen verinin belirlenen hipotezle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara