SPSS Uygulama – Eşleştirilmiş Gruplar t-testi (Paired Samples t-test)

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Bu durumda, araştırmada birbiriyle ilişkili veya eşleştirilmiş iki grup arasında bir farkın olup olmadığı incelenmektedir. Bu testi uygulamak için, önce Analyze (Analiz), sonra Compare Means (Ortalamaları Karşılaştır) ve ardından Paired Samples t-Test (Eşleştirilmiş Gruplar t-Testi) seçenekleri işaretlenerek ilgili diyalog kutusu açılır.

Kaynak: Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226, 103-118.

Diyalog kutusu, iki pencereden oluşmaktadır. Sol pencerede, veri tabanında bulunan değişkenlerin bir listesi görüntülenir. Sağ pencerede ise “Paired Variables” (Eşleştirilmiş Değişkenler) bölümü yer alır. İlgili analiz için eşleştirilecek olan değişkenler, sol penceredeki listeden işaretlenerek ortadaki aktarma düğmesiyle sağ tarafa aktarılır. Analiz yapılacak değişken çiftleri sağ tarafa aktarıldıktan sonra, “OK” düğmesine basılarak analiz yapılması sağlanır. Eşleştirilmiş grup t-testine ait SPSS çıktısı aşağıda görülmektedir.

Kaynak: Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226, 103-118.

Eşleştirilmiş t-test analiz çıktısı, üç ayrı bölümden oluşur. İlk bölümde, temel özet istatistikleri olan ortalama ve standart sapma gibi bilgiler sunulur. İkinci bölümde, eşleştirilmiş gruplar arasındaki korelasyon analizi sonuçları görüntülenir. Üçüncü tabloda ise t-testi sonuçları yer alır. Tablonun son üç sütunu, t-testinin sonuçlarını içerir. Eşleştirilmiş gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için ise tablonun son sütununda yer alan “Sign.” (Anlamlılık) değeri incelenir. Eğer bu değer, 0.05’ten (%5 anlamlılık düzeyi için) küçük ise, eşleştirilmiş iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu yorumu yapılır. Tam tersine, eğer bu değer 0.05’ten büyükse, farkın tesadüfi olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılır.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara