Parametrik Testlerin Non-Parametrik Karşılıkları

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Parametrik Testlerin Non-Parametrik Karşılıkları

İstatistiksel analizde, parametrik testler, belirli varsayımları sağlayan veriler için yaygın olarak kullanılan istatistiksel yöntemlerdir. Ancak, parametrik testlerin varsayımlarını karşılamayan durumlar için non-parametrik testler tercih edilir. Bu makalede, parametrik testlerin non-parametrik karşılıklarını, nasıl çalıştıklarını ve hangi durumlarda kullanıldıklarını açıklayacağız.

Parametrik Testler ve Varsayımları

Parametrik testler, verilerin belirli varsayımları sağlamasını gerektirir. Bu varsayımlar genellikle verilerin normal dağılıma uyması, homojen varyansa sahip olması ve diğer spesifik özellikleri içerir. Ancak, bazı durumlarda bu varsayımlar sağlanmaz veya verilerin dağılımı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz.

Non-Parametrik Testlerin Temel İlkeleri

Non-parametrik testler, verilerin dağılımı veya diğer varsayımları hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz durumlarda kullanılır. Bu testler, belirli varsayımlara dayanmak yerine verilerin sıralamasına dayalı istatistiksel yöntemler kullanır. Non-parametrik testlerin bazı temel ilkeleri şunlardır:

 1. Verilerin Sıralaması: Non-parametrik testler, verilerin sıralanması üzerine odaklanır. Verileri küçükten büyüğe sıralar ve sıralamalar üzerinde istatistiksel analiz yapar.
 2. Dağılım Varsayımları: Non-parametrik testler, verilerin dağılımı hakkında spesifik varsayımlar yapmaz. Bu nedenle, normal dağılım varsayımı gibi belirli varsayımların karşılanmasına gerek duymaz.
 3. Test İstatistikleri: Non-parametrik testlerde, parametrik testlerde kullanılan test istatistikleri yerine sıralama tabanlı test istatistikleri kullanılır. Bu test istatistikleri, gruplar arasındaki farklılıkları veya ilişkileri değerlendirmede kullanılır.

Non-Parametrik Test Türleri

Non-parametrik testler çeşitli istatistiksel analizler için kullanılır. İşte bazı yaygın non-parametrik testlerin örnekleri:

 1. Mann-Whitney U Testi: İki bağımsız grup arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır. Bu test, sıralama tabanlı bir test istatistiği olan U değerini kullanır.
 2. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi: Bağımlı örneklem verileri için kullanılır. Bu test, sıralı farklara dayanan bir test istatistiği kullanır.
 3. Kruskal-Wallis H Testi: Üç veya daha fazla bağımsız grup arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır. Bu test, sıralama tabanlı bir test istatistiği olan H değerini kullanır.
 4. Friedmann Testi: Bağımlı gruplarda üç veya daha fazla durum arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır. Bu test de sıralama tabanlı bir test istatistiği olan Q değerini kullanır.

Hangi Durumlarda Kullanılır?

Non-parametrik testler, aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

 • Veriler normal dağılım göstermiyorsa veya normal dağılım varsayımı sağlanmıyorsa.
 • Varyans homojenliği varsayımı sağlanmıyorsa.
 • Küçük örneklemlerle veya sınırlı veriye sahip durumlarla çalışılıyorsa.
 • Verilerin dağılımı veya diğer varsayımlar hakkında yeterli bilgiye sahip değilse.

Non-parametrik testler, parametrik testlerin varsayımlarını sağlamayan durumlar için kullanılan istatistiksel analiz yöntemleridir. Mann-Whitney U testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Kruskal-Wallis H testi ve Friedmann testi gibi non-parametrik testler, farklı analiz senaryolarında kullanılabilir. Araştırmacılar ve analistler, veri setlerinin özelliklerini değerlendirerek doğru non-parametrik testi seçmeli ve istatistiksel analizlerini yapmalıdır.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara