Parametrik Non-Parametrik Testler Farkı

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Parametrik Non-Parametrik Testler Farkı

İstatistiksel analizde, parametrik ve non-parametrik testler, verilerin özelliklerine bağlı olarak kullanılan farklı istatistiksel yöntemlerdir. Bu makalede, parametrik ve non-parametrik testler arasındaki farkları açıklayacağız ve hangi durumlarda hangi yöntemin kullanılması gerektiğini anlatacağız.

Parametrik Testler: Parametrik testler, belirli dağılım varsayımlarını sağlayan veriler için kullanılır. Bu testler, verilerin normal dağılım gösterdiği, homojen varyansa sahip olduğu ve diğer varsayımların geçerli olduğu durumlar için uygundur. Parametrik testler, örneklemin büyüklüğü arttıkça daha güvenilir sonuçlar verir. Bazı parametrik testler şunlardır:

 1. Student’s t-Testi: İki bağımsız grup arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır.
 2. ANOVA (Analysis of Variance): Üç veya daha fazla bağımsız grup arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır.
 3. Pearson Korelasyon Katsayısı: İki sürekli değişken arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için kullanılır.
 4. Regresyon Analizi: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemek için kullanılır.

Non-Parametrik Testler:

Non-parametrik testler, verilerin belirli dağılım varsayımlarını sağlamadığı durumlarda kullanılır. Bu testler, verilerin sıralı veya sıralamaya yakın olduğu durumlar için uygundur. Non-parametrik testler, verilerin dağılımına bağlı olmadan güvenilir sonuçlar verir. Bazı non-parametrik testler şunlardır:

 1. Mann-Whitney U Testi: İki bağımsız grup arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır.
 2. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi: Bağımlı örneklem verileri arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır.
 3. Kruskal-Wallis H Testi: Üç veya daha fazla bağımsız grup arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır.
 4. Friedman Testi: Bağımlı örneklem verileri arasındaki farkı değerlendirmek için kullanılır.

Parametrik ve Non-Parametrik Testler Arasındaki Farklar:

 1. Dağılım Varsayımları: Parametrik testler, verilerin normal dağılıma uymasını varsayar. Non-parametrik testler ise dağılım varsayımlarına ihtiyaç duymaz.
 2. Varyans Homojenliği: Parametrik testler, grupların varyansının homojen olduğunu varsayar. Non-parametrik testler ise varyans homojenliği varsayımına ihtiyaç duymaz.
 3. Test İstatistiği: Parametrik testler, parametrelerin tahminlerini ve standart hatalarını kullanır. Non-parametrik testler ise sıraları, medyanları veya sıra toplamlarını kullanır.
 4. Örnekleme Büyüklüğü: Parametrik testler, genellikle büyük örneklemlerle daha iyi sonuçlar verir. Non-parametrik testler ise küçük örneklemlerle de çalışabilir.

Hangi Durumlarda Hangi Test Kullanılmalı?

Parametrik testler, verilerin normal dağılıma uyması ve diğer varsayımların sağlandığı durumlarda tercih edilir. Non-parametrik testler ise normal dağılım varsayımını sağlamayan, sıralı veya sıralamaya yakın verilerin olduğu durumlarda kullanılır. Varsayımların geçerli olup olmadığına dikkat ederek doğru testin seçilmesi önemlidir.

Parametrik ve non-parametrik testler, farklı istatistiksel analiz senaryolarında kullanılan yöntemlerdir. Parametrik testler, belirli dağılım varsayımlarını sağlayan veriler için uygundurken, non-parametrik testler dağılım varsayımlarına ihtiyaç duymaz. Araştırmacılar ve analistler, verilerin özelliklerine göre doğru testi seçerek istatistiksel analizlerini yapmalıdır.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara