Mann Whitney U Testi

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Mann Whitney U Testi

Mann Whitney U testinin parametrik olmayan bir eşdeğeri olarak düşünülebileceği ifade edilmektedir. Bu testin dağılım şartı olmamakla birlikte, verinin tesadüfi olarak toplanmış olması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, verinin ordinal seviyede olması da yeterli olmaktadır, yani aralık seviyesi gerekli değildir. Mann Whitney U testi, bağımsız iki grubun aynı dağılıma sahip ana kitlelerden geldiği hipotezini test etmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu testte, anakitlelerin dağılımının belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, verilen paragrafta t-testinin daha güçlü olduğu ve Mann Whitney U testinin yerine t-testinin uygulanmasının daha doğru olacağı ifade edilmektedir. Bu durumda, eğer veri seti parametrik testlere uygunsa ve diğer ön şartlar sağlanmışsa, t-testi kullanılması tercih edilebilir. T-testi, parametrik testlerin gücü ve hassasiyeti açısından avantajlı olabilir. Sonuç olarak, Mann Whitney U testi ve t-testi farklı testlerdir ve kullanımları duruma bağlıdır. Veri setinin özellikleri, dağılımı ve diğer ön şartlar göz önünde bulundurularak, hangi testin uygun olduğuna karar verilmelidir.

Mann Whitney U testinin hesaplanması için her iki gruba ait veriler küçükten büyüğe sıralanır ve her veriye sıralama numarası atanır. Eşit değerlere sahip gözlemler varsa, bu değerlere ortalama sıralama numarası verilir. Sonra, her iki grubun sıralama toplamları hesaplanır. Eğer gruplar arasındaki sıralama dağılımı benzer değilse, bu durum iki grubun farklı ana kitlelerden geldiği konusunda bir işaret olabilir. Bu yöntemle Mann Whitney U testi, bağımsız iki grubun sıralama verilerini kullanarak gruplar arasındaki farklılığı test etmektedir. Grupların sıralama toplamları karşılaştırılarak, grupların dağılımlarının benzer olup olmadığı değerlendirilmektedir. Eğer gruplar arasında belirgin bir fark varsa, Mann Whitney U testi bunu tespit edebilmektedir.

Analiz

Analiz

Kaynak: Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226, 103-118.

Şekil 8.5’te Mann Whitney U testine ait bir analiz çıktısı yer almaktadır. Şekilde her iki gruba ait ortalama sıralama değerleri (Mean Rank) ve test istatistiği Z’nin hesaplanmasında kullanılan U ve W değerleri verilmektedir. Ayrıca, test istatistiğinin anlamlılığını gösteren 2-tailed P değeri de bulunmaktadır. U değeri, birinci grup olarak adlandırılan gruba ait değerlerin ikinci grup olarak adlandırılan gruptan kaç kez önce geldiğini göstermektedir. W değeri ise, iki gruptan daha az sayıda gözleme (case) sahip olan gruba ait sıralamaların toplamını ifade etmektedir. Eğer her iki grupta eşit sayıda gözlem bulunuyorsa, W değeri ilk gruba ait sıralamaların toplamını göstermektedir.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara