Mann Whitney U Testi SPSS

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Mann Whitney U Testi SPSS

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklemin karşılaştırılması için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. Bu test, gruplar arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını analiz etmek için kullanılır. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), istatistiksel analizlerin gerçekleştirildiği popüler bir yazılım programıdır. Bu makalede, Mann-Whitney U testinin SPSS kullanılarak nasıl gerçekleştirileceği ve sonuçların nasıl inceleneceği konusunda bilgiler sunacağız.

Veri Setinin İçe Aktarılması

İlk adım, analiz yapmak için veri setinin SPSS’e aktarılmasıdır. Veri seti, SPSS’e Excel, CSV veya diğer dosya formatları aracılığıyla aktarılabilir. Veri seti, iki bağımsız örneklemin verilerini içermelidir.

Testin Seçilmesi

SPSS’te Mann-Whitney U testini gerçekleştirmek için “Nonparametric Tests” (Parametrik Olmayan Testler) menüsünden ilerleyebilirsiniz. Bu menüde “2 Independent Samples” (2 Bağımsız Örneklem) seçeneğini bulabilirsiniz. Bu seçenek altında Mann-Whitney U testi yer almaktadır.

Verilerin Tanımlanması

Mann-Whitney U testini gerçekleştirmek için SPSS’e analiz edilecek değişkenlerin tanımlanması gerekmektedir. İki bağımsız örnekleme ait verilerin doğru değişkenlere atanması önemlidir.

Testin Gerçekleştirilmesi

SPSS’te Mann-Whitney U testi, tanımlanan değişkenlere göre yapılır. Testin gerçekleştirilmesi için ilgili seçenekler ve parametreler belirlenir. Test sonucunda, U istatistiği ve p değeri elde edilir.

Sonuçların İncelenmesi

Mann-Whitney U testinin sonuçları, SPSS çıktısı üzerinden incelenebilir. SPSS raporunda U istatistiği, p değeri ve diğer istatistiksel değerler bulunur. P değeri, iki örneklemin medyan farkının tesadüfi olarak meydana gelme olasılığını gösterir. Bu değer, anlamlılık düzeyi ile karşılaştırılarak yorumlanır.

Sonuçların Raporlanması

Mann-Whitney U testi sonuçlarının doğru bir şekilde raporlanması önemlidir. Raporlama aşamasında, kullanılan anlamlılık düzeyi (alfa düzeyi), p değeri, U istatistiği ve test edilen hipotezler belirtilmelidir. Ayrıca, sonuçların anlaşılır ve net bir şekilde sunulması için grafikler veya tablolar kullanılabilir.

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örneklemin karşılaştırılması için kullanılan bir parametrik olmayan testtir. SPSS programı, Mann-Whitney U testini gerçekleştirmek için kullanılan yaygın bir istatistiksel analiz aracıdır. Bu makalede, Mann-Whitney U testinin SPSS kullanılarak nasıl gerçekleştirileceği ve sonuçların nasıl inceleneceği konusunda bilgiler sunduk. SPSS’in sunduğu araçlar ve çıktılar, araştırmacılara ve analistlere veri analizi sürecinde yardımcı olur ve iki bağımsız örneklemin medyan farkını objektif bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara