Mann Whitney U Testi Nedir?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Mann Whitney U Testi Nedir?

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki grup arasındaki medyan farkını değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel analiz yöntemidir. Bu test, grupların ortanca değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Mann-Whitney U testi, parametrik varsayımların sağlanmadığı durumlarda veya sıralı verilerle çalışırken tercih edilen bir yöntemdir. Bu makalede, Mann-Whitney U testinin ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve yorumlandığını açıklayacağız.

Testin Uygulanması

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki grup arasındaki medyan farkını değerlendirmek için kullanılır. İşte testin uygulanma adımları:

  1. Hipotezlerin belirlenmesi: İlk adım, test edilecek hipotezlerin belirlenmesidir. Genellikle, araştırma sorusu veya çalışmanın amacına bağlı olarak, “Grup A ve Grup B arasında medyan farkı vardır” şeklinde bir alternatif hipotez ve “Grup A ve Grup B arasında medyan farkı yoktur” şeklinde bir boş hipotez formüle edilir.
  2. Verilerin toplanması: İki farklı bağımsız grupa ait veriler toplanır. Bu gruplar genellikle farklı tedavi veya müdahale grupları olabilir.
  3. Verilerin sıralanması: Veriler, her iki grup için sıralanır. Sıralama işlemi, gözlem değerlerini küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralayarak gerçekleştirilir.
  4. U istatistiğinin hesaplanması: U istatistiği, grupların sıralamaları üzerinden hesaplanır. U istatistiği, grupların sıralarının toplamını içerir ve medyan farkının istatistiksel olarak test edilmesine yardımcı olur.
  5. Kritik değerin belirlenmesi: Testin istatistiksel anlamlılığını değerlendirmek için bir kritik değer belirlenmelidir. Bu değer, belirlenen anlamlılık düzeyine (genellikle p < 0.05 olarak kabul edilir) göre belirlenir.
  6. P değerinin hesaplanması: U istatistiği kullanılarak p değeri hesaplanır. P değeri, gruplar arasındaki medyan farkının tesadüfi olarak meydana gelme olasılığını gösterir. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse, medyan farkı istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.
  7. Sonuçların yorumlanması: P değeri ve anlamlılık düzeyi değerlendirilerek hipotezler yorumlanır. Eğer p değeri anlamlılık düzeyinden küçükse, alternatif hipotez kabul edilir ve gruplar arasındaki medyan farkı istatistiksel olarak anlamlıdır.
  8. Etki büyüklüğünün değerlendirilmesi: Mann-Whitney U testi sonuçlarına dayanarak etki büyüklüğü de değerlendirilebilir. Bu, medyan farkının pratik anlamda önemli olup olmadığını belirtir. Çeşitli etki büyüklüğü ölçütleri kullanılabilir, örneğin r değeri.

Mann-Whitney U testi, bağımsız iki grup arasındaki medyan farkını değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel analiz yöntemidir. Bu makalede, testin uygulanması adımlarını ve sonuçların nasıl yorumlanabileceğini açıkladık. Mann-Whitney U testi, parametrik varsayımların sağlanmadığı durumlarda veya sıralı verilerle çalışırken tercih edilen bir yöntemdir. Doğru bir şekilde kullanıldığında, Mann-Whitney U testi, araştırma çalışmalarında bağımsız iki grup arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için güçlü bir araçtır.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara