Kruskal Wallis Testi Nedir?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Kruskal Wallis Testi Nedir?

Kruskal-Wallis Testi, farklı gruplar arasındaki sıralı veya ordinal verilerin dağılım farkını analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemeye çalışır. Kruskal-Wallis Testi, parametrik varsayımların sağlanmadığı durumlarda ve normal dağılım varsayımı geçerli olmadığında tercih edilir.

Kruskal-Wallis Testi Nasıl Çalışır?

Kruskal-Wallis Testi, farklı gruplardaki sıralı veya ordinal verilerin sıralamalarını kullanarak gruplar arasındaki farkı değerlendirir. Aşağıdaki adımları izleyerek testi uygulayabilirsiniz:

Adım 1

Hipotezleri Belirleme: İlk adımda, ilgili hipotezleri belirlemeniz gerekmektedir. H0 (null) hipotezi, gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını ifade ederken, H1 (alternatif) hipotezi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu ifade eder.

Adım 2

Veri Setini Hazırlama: Test için uygun veri setini hazırlayın. Verilerin sıralı veya ordinal olduğundan emin olun.

Adım 3

Grupları Belirleme: Veri setinizdeki farklı grupları belirleyin. Her bir grup, bir kategoriyi veya bir tedavi yöntemini temsil edebilir.

Adım 4

Gruplara Göre Sıralamaları Belirleme: Her bir gruptaki gözlemleri sıralayın ve sıralamaları kaydedin. Gruplara ait sıralamaları ayrı ayrı tutun.

Adım 5

Toplam Sıralamaları Hesaplama: Her bir gruptaki sıralamaları toplayın ve toplam sıralamaları kaydedin.

Adım 6

Test İstatistiğini Hesaplama: Kruskal-Wallis Testi istatistiğini hesaplamak için sıralamaları ve toplam sıralamaları kullanın. Bu test istatistiği, gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Adım 7

Kritik Değerleri Belirleme: Belirlenen anlamlılık düzeyine (genellikle 0.05) göre kritik değerleri belirleyin. Bu değerler, test istatistiğinizin anlamlılık düzeyini aşması durumunda H0 hipotezini reddetmenizi sağlar.

Adım 8

p Değerini Hesaplama: Hesaplanan test istatistiği ile kritik değerleri karşılaştırarak p değerini hesaplayın. Eğer p değeri belirlenen anlamlılık düzeyinden küçükse (genellikle 0.05), H0 hipotezini reddedebilirsiniz.

Sonuçları Yorumlama

Elde edilen p değerini yorumlayarak sonuca varın. Eğer p değeri anlamlılık düzeyinden küçükse, gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna varabilirsiniz. Aksi halde, gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılır.

Kruskal-Wallis Testi, farklı gruplar arasında sıralı veya ordinal verilerin dağılım farkını değerlendirmek için kullanılan bir non-parametrik istatistiksel testtir. Testin tanımı, nasıl çalıştığı ve uygulanması bu makalede ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Kruskal-Wallis Testi, gruplar arasındaki farkları değerlendirmek için güçlü bir araçtır ve non-parametrik koşulların geçerli olduğu durumlarda tercih edilir.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara