Kruskal Wallis Testi Formülü

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Kruskal Wallis Testi Formülü

Kruskal-Wallis Testi, farklı gruplar arasındaki sıralı veya ordinal verilerin dağılım farkını analiz etmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu test, gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemeye çalışır. Kruskal-Wallis Testi, parametrik varsayımların sağlanmadığı durumlarda ve normal dağılım varsayımı geçerli olmadığında tercih edilir.

Formül: Kruskal-Wallis Testi’nin formülü aşağıdaki gibidir:

H = [12 / (N(N + 1))] * Σ [Rj – (N + 1)/2]^2 / nj

Burada:

  • H, Kruskal-Wallis istatistiğini temsil eder.
  • N, toplam gözlem sayısını temsil eder.
  • Σ, toplam sembolüdür.
  • Rj, j. grubun sıralı toplamını temsil eder.
  • nj, j. gruptaki örneklem sayısını temsil eder.

Hesaplama Adımları

Kruskal-Wallis Testi’nin hesaplama adımları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Adım 1

Veri setinizdeki grupları belirleyin ve her bir grubun örneklem sayısını kaydedin.

Adım 2

Her bir grubun gözlemlerini bir araya getirin ve sıralayın.

Adım 3

Her bir gözlemi sırasına göre numaralandırın.

Adım 4

Grupların sıralı toplamlarını hesaplayın.

Adım 5

Hesaplanan değerleri kullanarak Kruskal-Wallis Testi istatistiğini hesaplayın.

Adım 6

Hesaplanan istatistiği anlamlılık düzeyiyle karşılaştırarak p değerini hesaplayın.

Anlamlılık Değerinin Hesaplanması: Kruskal-Wallis Testi’nin sonucunun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için elde edilen istatistiği anlamlılık düzeyiyle karşılaştırırız. Anlamlılık düzeyi, ön tanımlı bir alfa değeri olarak seçilir (genellikle 0.05). Hesaplanan istatistiği anlamlılık düzeyinden küçükse, gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu kabul edilir.

Kruskal-Wallis Testi, farklı gruplar arasında sıralı veya ordinal verilerin dağılım farkını değerlendirmek için kullanılan bir non-parametrik istatistiksel testtir. Testin formülü ve hesaplama adımları, grupların sıralı toplamlarını kullanarak bir test istatistiği elde etmeyi içerir. Bu istatistik, anlamlılık düzeyiyle karşılaştırılarak sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı belirlenir.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara