Kruskal-Wallis H Test

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Kruskal-Wallis H Test

Kruskal-Wallis H Testi, farklı gruplar arasındaki medyan değerlerinin istatistiksel olarak farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir non-parametrik test yöntemidir. Bu test, gruplar arasındaki farkı analiz etmek için verilerin sıralı veya ordinal olmasını gerektirir. Parametrik testlerin varsayımlarının sağlanmadığı durumlarda ve normal dağılım varsayımının geçerli olmadığı durumlarda tercih edilir.

Kruskal-Wallis H Testi’nin Temel Prensipleri

Kruskal-Wallis H Testi’nin temel prensipleri şunlardır:

 1. Hipotezlerin Kurulması:
 • H0 (Null Hypothesis): Gruplar arasında medyan değerlerinde fark yoktur.
 • H1 (Alternative Hypothesis): Gruplar arasında en az bir medyan değeri farklıdır.
 1. Verilerin Sıralanması: Verilerin sıralı veya ordinal olması gerektiği için, verileri gruplara göre sıralamak önemlidir. Bu şekilde, her grup içindeki verilerin sıraları belirlenir.
 2. Hesaplama Adımları: Kruskal-Wallis H Testi, sıralanmış verilere dayalı olarak test istatistiğini hesaplar. Bu test istatistiği, grupların sıraları ve grup büyüklükleri dikkate alınarak hesaplanır.
 3. Test İstatistiği ve p Değeri: Kruskal-Wallis H Testi sonucunda elde edilen test istatistiği ve p değeri sonuçları değerlendirilir. Test istatistiği, gruplar arasındaki medyan farkını ve grup büyüklüklerini yansıtırken, p değeri ise gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirler.

Uygulama Adımları

Kruskal-Wallis H Testi’nin uygulanması için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Hipotezleri Belirleyin: Null (H0) ve Alternative (H1) hipotezlerinizi belirleyin. H0 hipotezi, gruplar arasında medyan farkının olmadığını ifade ederken, H1 hipotezi en az bir medyan değerinin farklı olduğunu ifade eder.
 2. Verileri Sıralayın: Verileri gruplara göre sıralayın ve her bir veriyi gruplar arasında sıralamanızı sağlayacak şekilde düzenleyin.
 3. Test İstatistiğini Hesaplayın: Kruskal-Wallis H Testi’nin test istatistiğini hesaplayın. Bu istatistik, sıralanmış veriler ve grup büyüklüklerine dayanarak hesaplanır.
 4. p Değerini Belirleyin: Hesaplanan test istatistiği değerini kullanarak p değerini belirleyin. Bu değer, gruplar arasındaki medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirler.
 5. Sonuçları Yorumlayın: Elde edilen p değerini belirlenen anlamlılık düzeyiyle (genellikle 0.05 olarak kabul edilir) karşılaştırın. Eğer p değeri anlamlılık düzeyinden küçükse, gruplar arasında medyan farkının istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varabilirsiniz.

Kruskal-Wallis H Testi, farklı gruplar arasındaki medyan değerlerinin istatistiksel olarak farklı olup olmadığını değerlendirmek için kullanılan bir non-parametrik test yöntemidir. Bu test, gruplar arasındaki farkın değerlendirilmesinde sıralı veya ordinal verilere dayanır. Testin temel prensipleri ve uygulama adımları bu makalede ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Kruskal-Wallis H Testi’nin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması, gruplar arasındaki medyan farkını değerlendirme sürecinde önemlidir.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara