Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

K-S (Kolmogorov-Smirnov) testi, tesadüfi olarak toplanmış bir örnek verinin belirli bir dağılıma (üniform, normal veya Poisson gibi) uyup uymadığını incelemek için kullanılan bir testtir. Bu test, örnek verinin kümülatif dağılım fonksiyonunun, öne sürülen (hipotez edilen) kümülatif dağılım fonksiyonuyla karşılaştırılması prensibi üzerine kurulmuştur. K-S testi, örnek verinin belirli bir teorik dağılıma uyma derecesini değerlendirmek için kullanılır. Bu test, örnek verinin teorik dağılım fonksiyonu ile karşılaştırılarak uyumun istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Test sonucunda elde edilen p değeri, örnek verinin belirli bir dağılıma uygun olduğunu veya uygun olmadığını belirlemek için kullanılır. Örneğin, bir örneklemden toplanan verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğini incelemek için K-S testi kullanılabilir. Örnek verinin kümülatif dağılım fonksiyonu, normal dağılım fonksiyonuyla karşılaştırılarak uyumun değerlendirilmesi yapılır. Test sonucunda elde edilen p değeri, örnek verinin normal dağılıma uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Kaynak: Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226, 103-118.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara