Ki-Kare Testi Nasıl Yapılır?

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

Ki-Kare Testi Nasıl Yapılır?

Ki-Kare testi, kategorik değişkenler arasındaki bağımsızlık veya ilişkiyi değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu testin uygulanması, gözlenen frekansların toplanması, beklenen frekansların hesaplanması ve Ki-Kare istatistiğinin hesaplanması adımlarını içerir. Bu makalede, Ki-Kare testinin nasıl yapılacağını adım adım açıklayacağız.

Adım 1: Kontingenstablo Oluşturma

İlk adım, analiz için bir kontingenstablo oluşturmaktır. Kontingenstablo, iki veya daha fazla kategorik değişkenin kesişimindeki frekansları içeren bir tablodur. Örneğin, bir pazarlama araştırmasında, müşteri memnuniyeti (memnun/memnun değil) ve marka tercihi (A/B/C) gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek istiyoruz. Bu durumda, bu iki değişkenin kesişiminde bir kontingenstablo oluşturulur.

Adım 2: Gözlenen Frekansları Hesaplama

Kontingenstablo oluşturulduktan sonra, her bir hücredeki gözlenen frekansları hesaplamamız gerekmektedir. Gözlenen frekanslar, veri setindeki gerçek frekansları temsil eder. Örneğin, müşteri memnuniyeti “memnun” olan ve marka tercihi “A” olan katılımcıların sayısını gösteren bir hücredeki frekansı hesaplamalıyız. Bunu, veri setindeki gözlenen frekansları toplayarak yapabilirsiniz.

Adım 3: Beklenen Frekansları Hesaplama

Ki-Kare testi, değişkenler arasında bağımsızlık olduğunu varsayar. Beklenen frekanslar, değişkenler arasında bağımsızlık durumunda beklenen frekansları temsil eder. Beklenen frekanslar, toplam örneklem sayısına göre hesaplanır ve değişkenlerin marjinal frekanslarına dayanır. Beklenen frekansları hesaplamak için, hücrelerin marjinal frekanslarını çarpıp toplamlarını hesaplamalısınız.

Adım 4: Ki-Kare İstatistiğini Hesaplama

Ki-Kare istatistiği, gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkı değerlendirir. İstatistik, her hücre için gözlenen frekansın beklenen frekansa olan farkının karesini alır, bu değeri beklenen frekansa böler ve tüm hücreler için bu değerleri toplar. Bu toplam, Ki-Kare istatistiğini temsil eder. Ki-Kare istatistiğini hesaplamak için, her bir hücredeki gözlenen ve beklenen frekansları kullanarak adımları izleyin.

Adım 5: Serbestlik Derecesi ve Tablo Değeri

Ki-Kare testi sonucunda elde edilen istatistik, bir tablo değeriyle karşılaştırılır. Tablo değeri, serbestlik derecesine ve belirlenen anlamlılık düzeyine (alfa) bağlı olarak hesaplanır. Serbestlik derecesi, kontingenstablo analizindeki satır ve sütun sayılarına bağlı olarak hesaplanır. Tablo değeri bulunduktan sonra, test istatistiği ile karşılaştırılır ve istatistiksel anlamlılık değerlendirilir.

Adım 6: P-değerini Hesaplama

Ki-Kare testinin sonucunda elde edilen p-değeri, istatistiksel anlamlılığı değerlendirmek için kullanılır. P-değeri, Ki-Kare istatistiğinin Ki-Kare dağılımına göre aldığı değerlere dayanır. Küçük bir p-değeri, gözlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterir.

Ki-Kare testi, kategorik değişkenler arasındaki bağımsızlık veya ilişkiyi değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel testtir. Hesaplama süreci, kontingenstablo oluşturma, gözlenen ve beklenen frekansların hesaplanması, Ki-Kare istatistiğinin hesaplanması, serbestlik derecesi ve tablo değerinin hesaplanması adımlarını içerir. Bu adımları takip ederek, Ki-Kare testini yapabilir ve değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz edebilirsiniz.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara