İşaret (Sign) Testi

Tüm Tezlerin ve Bilimsel Araştırmaların SPSS Veri Analiz İşlemlerini Yapıyoruz

İşaret testi, bağımlı (eşleştirilmiş) gruplar arasındaki farklılıkları ölçmek için kullanılan t-testinin non-parametrik eşdeğeridir. Bu test, iki değişkenin dağılımlarının aynı olduğunu test etmek amacıyla kullanılır ve herhangi bir veri dağılım şartı gerektirmez. İşaret testinin hesaplanması, her iki gruba ait değerler arasındaki farklılıkların belirlenmesiyle başlar. Bu farklılıklara göre, gruplardaki büyük veya küçük olan değerlerin sayısı belirlenir. Bu testte, gruplar arasındaki farklılığın yönü üzerinde durulurken, farkın büyüklüğü dikkate alınmaz. Hesaplamalar sonucunda elde edilen Z değeri, gözlemlere dayanarak hesaplanır ve buna karşılık gelen anlamlılık derecesi verilir. Bu değerler, gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

 

Kaynak: Altunişik, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yildirim, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 226, 103-118.

Verilerinizin analizi ve yorumlanması konusunda, akademik alanda her konuda yardıma ihtiyacınız varsa, uzman ekibimizle birlikte size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Projelerinizin gereksinimlerini değerlendirebilir, size en uygun hizmetleri sunabiliriz. İletişime geçmek ve daha fazla bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara